Chiến dịch quảng cáo hiệu quả mùa Covid-19

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về thói quen tìm kiếm của mọi người đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian bùng nổ Covid-19. Chúng ta có thể nhắc đến những thông tin tìm kiếm, thời gian tìm kiếm, số lượng tìm kiếm… Nhờ đó các nhà quảng cáo có thể điều chỉnh chiến lược quảng cáo của mình.

Read more